Carrot - a colourful source of health promoting compounds

PAPERS


Characterization of carrots of various root colour
Baranski R., Maksylewicz-Kaul A., Kamińska I., Leja M., Schulz-Witte J., Schulz H., Nothnagel T., Carle R.
Ecological Chemistry and Engineering 2009, 17; in press

Analiza zróżnicowania genetycznego marchwi z wykorzystaniem sekwencji mikrosatelitarnych
Maksylewicz-Kaul A., Grzebelus D., Nothnagel T., Barański R.
Zesz. Probl. Post. Nauk. Roln. 2009, (in Polish); accepted

Ocena zróżnicowania genetycznego kolekcji zasobów genowych marchwi (Daucus carota L.) w oparciu o polimorfizm insercji transpozonów DcMaster
Macko-Podgórni A., Rakoczy R., Maksylewicz-Kaul A., Nothnagel T., Barański R., Grzebelus D.
Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2009 (in Polish); accepted

Porównanie plonu marchwi (Daucus carota L.) o różnej barwie korzeni
Maksylewicz-Kaul A., Barański R.
Zesz. Naukowe UR, 2010 (in Polish); submitted


POSTERS


International conference Green Plant Breeding Technologies, 2010, Vienna, Austria

Morphological variation among carrots of different root colour grown in Poland.
Baranski R., Maksylewicz-Kaul A., Nothnagel T.


Ogólnopolska Konferencja Ochrona Zasobów Genowych Roślin Uprawnych, 2009, Zakopane, Poland

Analiza zróżnicowania genetycznego marchwi z wykorzystaniem sekwencji mikrosatelitarnych.
Maksylewicz-Kaul A., Grzebelus D., Nothnagel T., Barański R.


Konferencja naukowa PTNO Ogrodnictwo jutra – wyzwania i zagrożenia, 2009, Krakow, Poland

Ocena odmian marchwi o różnej barwie korzeni.
Barański R., Maksylewicz-Kaul A., Kamińska I., Leja M., Nothnagel T.


33 International Carrot Conference, 2009, Anaheim, USA

Cultivated carrot germplasm resources - attempt to evaluation of genetic diversity using molecular tools.
Maksylewicz-Kaul A., Macko A., Baranski R., Nothangel T., Grzebelus D.
Copyright © 2010   Rafal Baranski